landscape / SEASCAPE

 
simon952@btinternet.commailto:simon952@btinternet.comshapeimage_2_link_0

Roedd y prosiect hwn yn seiliedig ar thema

llefydd wrth fynd heibio, wrth deithio mewn trên, y coed bychain rheiny yn y caeau sydd â hunaniaeth gadarn wedi ei siapio

gan hanes.


Yr ennyd fechan honno wrth fynd heibio

pan welwch chi fyd bychan sydd wedi bodoli ymhell cyn hynny ac a fydd yn parhau ymhell ar ôl i chi fynd.
This project is based on a theme of passing spaces, travelling by train or car, those small woods in fields that have a solid identity shaped by history.


The brief moment when you see

a small “world” which has existed long before and will probably continue after you’ve gone.Coed uchaf pentrefoelas

Dirgelwch Jiwbilî – pam plannu cant o goed ar ben bryn pellennig yng Nghymru?

A Jubilee mystery - why plant 100 trees on a lonely Welsh hilltop?

Available at:

Archebwch ar-lein:

livepage.apple.com